Právě se děje:

Přeměna společnosti


V zájmu zvýšení vyjednávací pozice na trhu se syrovým kravským mlékem připravila představenstva společností VIAMILK CZ družstvo a Družstvo MLÉKO CZ sloučení obou odbytových družstev, když  družstvem nástupnickým bude VIAMILK CZ družstvo.

Proces sloučení obou společností probíhá podle a v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb. (Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev) a bude završen projednáním a schválením „Projektu vnitrostátní fúze sloučením“  na členských schůzích  obou zúčastněných družstev.

Oznamujeme, že dne 15. 5. 2014 byl uložen „Projekt vnitrostátní fúze sloučením“ do sbírky listin rejstříkového soudu Krajského soudu v Hradci Králové.

Oznamujeme tímto, že všem členům VIAMILK CZ družstvo jsou nyní v sídle družstva k dispozici k nahlédnutí všechny dokumenty předepsané § 169 Zákona č. 125/2008 Sb.

V sídle  VIAMILK CZ družstvo jsou v běžné pracovní době k nahlédnutí:

- Projekt vnitrostátní fúze sloučením  společností VIAMILK CZ družstvo a Družstvo MLÉKO
  CZ, včetně nového znění stanov (viz. Článek 7 „Projektu“)

- Účetní závěrky VIAMILK CZ družstva za účetní období roku 2011, 2012, 2013 a  zprávy
  auditora o jejich ověření

- Účetní závěrky Družstva MLÉKO CZ  za účetní období roku 2011, 2012, 2013 a  zpráva
   auditora o  ověření účetní závěrky za rok 2013

- Zahajovací rozvaha nástupnického družstva k 1. 1. 2014

- Zpráva představenstva VIAMILK CZ družstvo k fúzi

- Zpráva představenstva Družstvo MLÉKO CZ k fúzi

- Posudek znalce o přezkoumání „Projektu vnitrostátní fúze sloučením“

Nad rámec zákonných povinností zveřejňujeme zde následující dokumenty: Projekt vnitrostátní fúze sloučením společností VIAMILK CZ družstvo a Družstvo MLÉKO CZ, včetně nového znění stanov (viz. Článek 7 „Projektu“)

 Zpráva představenstva VIAMILK CZ družstvo k fúzi

 Zpráva představenstva Družstvo MLÉKO CZ k fúzi

Upozorňujeme věřitele společnosti VIAMILK CZ družstvo na práva plynoucí pro ně z ustanovení § 35 až  § 39 Zákona č. 125/2008 Sb.  o přihlášce nesplatných pohledávek ve lhůtě tam uvedené a podmínkách práva požadovat poskytnutí dostatečné jistoty.