Právě se děje:

Obchod s mlékem - Dokumentace

Nákupní + Samplerové lískty je možné zasílat v elektronické podobě.  Postup najdete zde.    Nadále lze Nákupní + Samplerové lístky zasílat poštou.

V evidenci mléka, je třeba splnit některá povinná ustanovení. Zde je návod jak postupovat:

1) Vyplnění Plné moci - provádíme na začátku příslušného kvotového roku nebo při vzniku našeho smluvního vztahu.

 Plná moc - vyplňování

2) V průběhu jednotlivého měsíce vyplňujte Nákupní lístek - NL a dokument SUDÁ a LICHÁ - SL dle návodu, který je zde uveden. V současné době místo dokumentů SL zasílejte SAMPLEROVÉ LÍSTKY, které tyto dokumenty nahradily. Samplerové lístky seřaďte prosím dle data. Tyto dokumenty zasílejte ke zpracování na začátku dalšího měsíce na naši adresu.

 Mléčná dokumentace