Právě se děje:

FÚZE

Zákon č.125/ 2008 (Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev)

Opis:

§ 169

(1) V sídle každého ze zúčastněných družstev musí být k nahlédnutí pro členy alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání členské schůze, jež má rozhodnout o schválení fúze,

a) projekt fúze,

b) účetní závěrky všech zúčastněných družstev za poslední 3 účetní období, jestliže zúčastněné družstvo po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, mělo-li zúčastněné družstvo právního předchůdce, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,

c) konečné účetní závěrky všech zúčastněných družstev, zahajovací rozvaha nástupnického družstva, pokud rozhodný den předchází vyhotovení projektu fúze, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,

d) mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, anebo pololetní zpráva podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud se vyžadují,

e) společná zpráva o fúzi nebo všechny zprávy o fúzi všech zúčastněných družstev, pokud se vyžadují, a

f) znalecká zpráva o fúzi nebo všechny znalecké zprávy o fúzi všech zúčastněných družstev, pokud se vyžadují.


Pro naplnění všech legislativních nařízení Vám předkládáme:

Projekt fúze

 MLÉKO.CZ družstvo_Projekt fúze

Účetní uzávěrky VIAMILK CZ družstvo a Morava MOD za poslední 3 účetní období

 VIAMILK CZ_64259439_ZÁVĚRKA_2019
 VIAMILK CZ_64259439_ZÁVĚRKA_2020
 VIAMILK CZ_64259439_ZÁVĚRKA_2021

 MORAVA_60742780_ZÁVĚRKA_2019
 MORAVA_60742780_ZÁVĚRKA_2020
 MORAVA_60742780_ZÁVĚRKA_2021

Zahajovací rozvaha MLEKO.CZ družstvo

 MLÉKO.CZ družstvo_zahajovací rozvaha

Zpráva o přeměně – společná zpráva představenstev o fúzi

 Zpráva o přeměně - Společná zpráva představenstev o fúzi

Znalecká zpráva o fúzi

 Znalecká zpráva o fúzi

V sídle společnosti jsou v pracovní dobu k nahlédnutí všechny zde uvedené dokumenty.
www.Viamilkcz.cz 2011 --- webdesign a programování: www.oltskul.com | tento web nepoužívá technologii cookies